Dotácie na vedecko-technické služby

Rok 2023

Číslo: 2023/14391:1-D1220
13. 12. 2023

Zoznam úspešných žiadostí pre poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby (pdf)

Číslo: 2023/14391:1-D1220
13. 10. 2023

Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o predkladaní žiadostí  o poskytnutie DOTÁCIE NA VEDECKO-TECHNICKÉ SLUŽBY: zabezpečenie činností národnej siete servisných centier Euraxess Slovensko a národného portálu Euraxess

Príloha č. 1 (pdf)

Príloha č. 1 (doc)

 

Rok 2021 

č. 2020/19703-76773:1-D1220
08. 01. 2021
 
Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o predkladaní žiadostí  o poskytnutie DOTÁCIE NA VEDECKO-TECHNICKÉ SLUŽBY: zabezpečenie činností národnej siete servisných centier Euraxess Slovensko a národného portálu Euraxess

Príloha – formulár žiadosti (rtf)
Príloha – formulár žiadosti (pdf)  

Zoznam úspešných žiadostí (pdf)

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 14/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa a z dôvodu ochrany života a zdravia, je podateľňa MŠVVaŠ SR uzatvorená pre verejnosť až do odvolania. Z uvedeného dôvodu, nie je možné osobne na podateľňu doručiť akékoľvek písomnosti. 
Žiadosť o dotáciu je potrebné zaslať poštou alebo využiť elektronickú podateľňu ÚPVS (slovensko.sk)
Za spôsobené komplikácie sa vopred ospravedlňujeme. (https://www.minedu.sk/podatelna-msvvas-sr-je-z-preventivnych-dovodov-pre-verejnost-zatvorena/)

2017

č. 2017-9447/26364:1-26A0
17.08.2017
Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie DOTÁCIE NA VEDECKO-TECHNICKÉ SLUŽBY v súvislosti so zabezpečením  podporných, organizačných, technických a administratívnych činností v oblasti vesmírnej politiky a vesmírnych aktivít 

Príloha č. 1 (Formulár žiadosti pdfrtf)
Metodický pokyn 

„ V zmysle čl. 4 ods. 3 Štatútu odbornej komisie pre poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby (Príkaz ministra č. 17/2011) nebola zriadená odborná komisia v termíne 30 dní po uzavretí prijímania žiadostí a preto v zmysle §8a ods. 15 zákona č.172/2015 Z. z. nebolo možné rozhodnúť o poskytnutí dotácie.“

č. 2017-9446/26362:1-26A0
30.06.2017

Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie DOTÁCIE NA VEDECKO-TECHNICKÉ SLUŽBY v súvislosti so zabezpečením podporných, organizačných, technických a administratívnych činností v oblasti vesmírnej politiky a vesmírnych aktivít

Príloha pdfrtf
Metodický pokyn
Zoznam a zhodnotenie žiadosti
Zmluva nebola uzavretá.

2016

č. 2016-25247/48444:1-26C0
9.12.2016

Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie DOTÁCIE NA VEDECKO-TECHNICKÉ SLUŽBY v oblasti telovýchovy v roku 2017 vo výške 50 000,- Eur
Príloha – formulár žiadosti (pdf)
Príloha – formulár žiadosti (rtf)

č. 2016-25108/48050:1-26A0
6.12.2016

Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie DOTÁCIE NA VEDECKO-TECHNICKÉ SLUŽBY v súvislosti s financovaním prevádzky pozemnej stanice prvej slovenskej družice skCube v roku 2017 vo výške 49 700,- Eur.
Príloha
Formulár žiadosti pdfrtf
Zoznam úspešných žiadostí

č. 2016-21973/39499:1-26A0 - odstúpenie od zmluvy, vrátenie finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR
26.10.2016
Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie DOTÁCIE NA VEDECKO-TECHNICKÉ SLUŽBY“ v súvislosti so zabezpečením podporných, organizačných, technických a administratívnych činností v oblasti vesmírnej politiky a vesmírnych aktivít
Príloha (pdf)
Príloha (rtf) 
Metodický pokyn
Informácia komisie
Zoznam úspešných žiadostí 

č. 2016-19749/32952:1-26A0 - neprihlásil sa žiaden žiadateľ
24.8.2016
Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie DOTÁCIE NA VEDECKO-TECHNICKÉ SLUŽBY“ v súvislosti so zabezpečením podporných, organizačných, technických a administratívnych činností v oblasti vesmírnej politiky a vesmírnych aktivít
Príloha (pdf)
Príloha (rtf)

č. 2016-11133/7999:1-15D0
3. 3. 2016
OZNÁMENIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY O PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ K POSKYTOVANIU DOTÁCIÍ NA ZABEZPEČENIE ČINNOSTÍ SIETE SERVISNÝCH CENTIER EURAXESS SLOVENSKO A NÁRODNÉHO PORTÁLU EURAXESS  
Príloha – formulár žiadosti (rtf)
Príloha – formulár žiadosti (pdf) 
Zoznam úspešných žiadostí

2015

č. 2015-23614/58728: 1-15DO
22. 12. 2015

OZNÁMENIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY O PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ K POSKYTOVANIU DOTÁCIÍ NA  ZABEZPEČENIE PODPORNÝCH ORGANIZAČNÝCH, TECHNICKÝCH A ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ V OBLASTI VESMÍRNEJ POLITIKY A DOFINANCOVANIA DOSTAVBY POZEMNEJ STANICE PRVEJ SLOVENSKEJ DRUŽICE SK CUBE
Príloha 
Metodika 
Zoznam úspešných žiadostí 

č. 2015-17261/40672:1-15F0
31. 8. 2015

Oznámenie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR o predkladaní žiadostí k poskytovaniu dotácií na činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu v Európskom výskumnom priestore formou stážových pobytov študentov, doktorandov a postdoktorandov 
Príloha  

17. 12. 2015
Informácia o prijatých žiadostiach a vyhodnotenie  

22. 06. 2016
Informácia o dosiahnutých výsledkoch z poskytnutých dotácií v roku 2015 
 

č. 2015-15075/33841:1-15FO
9. 7. 2015

OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby
Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na VTS (.pdf)
Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na VTS (.rtf)
Podmienky bilaterálnej výzvy ruského partnera sú zverejnené na oficiálnych internetových stránkach Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie: http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2016-14-588-0001/ 
10.2.2016
Vyhodnotenie výsledkov
Zloženie komisie
Prezentácie po dvoch rokoch riešenia 

č. 2015-11618/22214:1-15DO
2. 7. 2015

OZNÁMENIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY O PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ K POSKYTOVANIU DOTÁCIÍ NA ZABEZPEČENIE PODPORNÝCH ORGANIZAČNÝCH, TECHNICKÝCH A ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ V OBLASTI VESMÍRNEJ POLITIKY A FINANCOVANIE PROJEKTU PRVEJ SLOVENSKEJ DRUŽICE SK CUBE 
Príloha  
Zoznam úspešných žiadostí    

č. 2015-8198/11895:1-15AA
27. 3. 2015

Oznámenie o predkladaní žiadostí k poskytovaniu dotácií na medzinárodnú VTS v ERA 
Príloha 1  
Príloha 2    

2014

č. 2014-4900/13588:1-25AA
31. 10. 2014

Informácia o žiadostiach VTS 2014   
25. 3. 2014
Oznámenie MŠVVaŠ SR o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby
Žiadosti zasielať na e-mail: alena.peliova@minedu.sk

Formulár žiadosti o poskytnutie dotacie na VTS
Oznámenie o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie na VTS  

č. 2014-739/13765:3-25AA
č. 2014-739/1163:1-25AA
3. 11. 2014

Aktivity v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vedeckých pobytov v zahraničí v r. 2014 v rámci národnej grantovej schémy na podporu výskumu a vývoja 
Poskytnutie dotácie na medzinárodnú VTS v ERA 
24. 1. 2014
Oznámenie o predkladaní žiadostí k poskytovaniu dotácií na medzinárodnú VTS v ERA
Príloha 1
Príloha 2 

2013

č. 2013-14612/39907:1-11
3. 12. 2013
Informácia došlých žiadostí
Zoznam úspešných žiadostí duálne
30. 8. 2013
Oznámenie MŠVVaŠ o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby
Žiadosti zasielať na e-mail alena.peliova@minedu.sk

pdfFormulár žiadosti o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby 
docFormulár žiadosti o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby  

č. 2013-14623/39931 :1-117
3. 12. 2013
Informácia došlých žiadostí
Zoznam úspešných žiadostí neurodegen
30. 8. 2013
Oznámenie MŠVVaŠ o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby
Žiadosti zasielať na e-mail lubica.pitlova@minedu.sk 

pdfFormulár žiadosti o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby 
docFormulár žiadosti o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby  

2012

č. 2012-16023/44330:1-11
17. 12. 2012

Oznámenie o dotáciách 
3. 11. 2012
Zloženie odbornej komisie pre klastre 
5. 10. 2012
Oznámenie MŠVVaŠ o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby Žiadosť o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby

2011

24. 3. 2011
Zákon č. 40/2011 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona
č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

č. 2011-4824/10819:1-30
24. 3. 2011

Oznámenie MŠVVaŠ o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie  na vedecko-technické služby
Žiadosť o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby
Výzva  

2009

č. CD-2009-35521/37347-1:11
14. 2. 2010

Aktivity v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vedeckých pobytov v zahraničí v r. 2009 – 2010 v rámci národnej grantovej schémy na podporu výskumu a vývoja 
26. 10. 2009
Oznámenie Ministerstva školstva o poskytovaní dotácií na rozvoj vedy a techniky
Príloha 1. Metodické pokyny 
Príloha 2. Výnos