Riadiace orgány SÚJV v Dubne

Hlavným riadiacim orgánom SÚJV je Výbor splnomocnených zástupcov vlád 18-ich členských štátov. Výbor schvaľuje rozpočet a štatút SÚJV, volí riaditeľa SÚJV.

Poradnými orgánmi Výboru vládnych splnomocnencov sú:

  • Vedecká rada SÚJV
  • Finančný výbor SÚJV

Poradnými orgánmi Vedeckej rady SÚJV sú:

  • Programovo-konzultatívny výbor pre fyziku častíc
  • Programovo-konzultatívny výbor pre jadrovú fyziku
  • Programovo-konzultatívny výbor pre fyziku kondenzovaných prostredí

 

Všetky uvedené orgány SÚJV zasadajú spravidla dvakrát do roka.