Prezentácie riešiteľov projektov, ktoré začali v roku 2018

Prezentácie riešiteľov projektov, ktoré začali v roku 2018