Dokumenty

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 368 zo dňa 8 júla 2015 - Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia 

Štatút Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Rokovací poriadok 

Záverečná správa o implementácii Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia v rokoch 2015 – 2018, s dobehom do roku 2020 

Zápis z 1. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Zápis z 2. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia   

Zápis z 3. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Zápis zo 4. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Zápis z 5. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Zápis zo 6. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia  

Zápis zo 7. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Zápis z 8. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 

Zápis z 9. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 

Zápis z 10. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Zápis z 11. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia   

Zápis z 12. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Zápis z 13. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 

Zápis zo 14. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Zápis z 15. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Zápis zo 16. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Zápis zo 17. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

Archív

Výzva na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu
(s termínom obsadenia do 30.11.2018)

Zoznam podporovaných pozícií (s termínom obsadenia do 30.11.2018) 

Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov (do 31.08.2018) 
Výzva na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu
(s termínom obsadenia do 31.08.2018)
 
Zoznam podporovaných pozícií (s termínom obsadenia do 31.08.2018)

Zoznam podporovaných pozícií (s termínom obsadenia do 31.05.2018) 
Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov (do 31.05.2018)
Výzva na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu (s termínom obsadenia do 31.05.2018)

Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov (do 28.02.2018) 
Výzva na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu (s termínom obsadenia do 28.02.2018)
Zoznam podporovaných pozícií (s termínom obsadenia do 28.02.2018) 

Zoznam podporovaných pozícií (s termínom obsadenia do 30.11.2017) 
Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov (do 30.11.2017)
Výzva na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu (s termínom obsadenia do 30.11.2017)

Zoznam podporovaných pozícií (s termínom obsadenia do 31.08.2017)
Výzva na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu (s termínom obsadenia do 31.08.2017)
Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov (do 31.08.2017)

Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov (do 31.05.2017) 
Výzva na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu (s termínom obsadenia do 31.05.2017) 
Zoznam podporovaných pozícií (s termínom obsadenia do 31.05.2017)

Výzva na predkladanie zoznamu pozícií (do 28.02.2017)
Výzva na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu
(s termínom obsadenia do 28.02.2017)

Zoznam podporovaných pozícií (s termínom obsadenia do 28.02.2017)

Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov (do 30.11.2016) 
Výzva na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu (s termínom obsadenia do 30. 11. 2016) 
Zoznam podporovaných pozícií (s termínom obsadenia do 30. 11. 2016)

Zoznam podporovaných pozícií (s termínom obsadenia do 31.08.2016)  
Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov (do 31.08.2016)
Výzva na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu (s termínom obsadenia do 31.08.2016) 

Predkladanie žiadostí o finančnú podporu (fyzických osôb – mladých odborníkov a expertov)

Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov (do 31.05.2016) 
Zoznam podporovaných pozícií (s termínom obsadenia do 31. 05. 2016)

Výzva na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu (zamestnaných v rámci 1. výzvy) 

2. výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov (do 28.02.2016)
Zoznam podporovaných pozícií (v rámci 1. výzvy), (17.12.2015)

Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov (do 30.11.2015)