Prehľad schválených a poskytovaných stimulov VaV

Informácia o vyhodnotení stimulov pre výskum a vývoj v roku 2018

Prezentácie riešiteľov projektov, ktoré začali v roku 2018 

Zoznam úspešných žiadateľov 2009 - 2015 

Prezentácie riešiteľov projektov, ktoré začali v roku 2015 

Prezentácie riešiteľov projektov, ktoré začali v roku 2013

Prezentácie riešiteľov projektov, ktoré začali v roku 2012 

Prezentácie riešiteľov projektov, ktoré začali v roku 2010 

Prezentácie riešiteľov projektov, ktoré začali v roku 2009

 

Posudky a hodnotenia žiadostí a projektov v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z.

rok 2018

rok 2015

rok 2013

rok 2012

 

Zmluvy k poskytnutým stimulom v zmysle zákona č. 40/2011 Z. z.  

rok 2018

rok 2015

rok 2013 

rok 2012