Informácia o vyhodnotení stimulov pre výskum a vývoj v roku 2018

Domov Stimuly pre výskum a vývoj Informácia o vyhodnotení stimulov pre výskum a vývoj v roku 2018

Zoznam úspešných a neúspešných žiadateľov o stimuly v roku 2018 podľa § 6a ods. 7 písm. a) a písm. b) zákona o stimuloch

Podľa § 6a ods. 6 písm. b) zákona o stimuloch všetky komplexné hodnotenia žiadosti o stimuly boli kladné na základe odporúčania komisie. Žiadne komplexné hodnotenie žiadosti o stimuly nebolo kladné napriek neodporúčaniu komisie.