Vedec roka SR

Vedec roka SR

Cena "Vedec roka SR"

Rok: 20042005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností sa stali od roku 2012 vyhlasovateľmi súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy: Vedec roka SR.

Pokračuje sa v tradícii ohodnotenia aktivít slovenských vedcov a technikov, ktorú založil v súčasnosti už zosnulý JUDr. Ľubomír Lenoch, riaditeľ Journaliste-Studio a predseda Klubu vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov.

Ocenenie sa udeľuje v piatich kategóriách:

  • Vedec roka SR
  • Technológ roka SR
  • Mladý výskumník roka SR
  • Uznanie za celoživotné dielo v SR
  • Za výsledky v programoch EÚ