Úspešnosť domácich a zahraničných projektov k rozpisu dotácií na rok 2025

CVTI  SR spracúva podklady o úspešnosti projektov za rok 2023 potrebné na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2025.

Kontakt:
ProjektyVS@cvtisr.sk
tel.: 02/69 253 338