Veda v EÚ

Veda v EU

Veda v Európskej únii

Sekcia obsahuje informácie o aktivitách Európskej únie a vlád jej členských krajín v oblasti podpory vedy, výskumu a inovácií, o strategických dokumentoch EÚ, investíciách do vedy, informačných systémoch, komparatívne analýzy a ďalšie zaujímavosti.