European RoadMap 2008

esfri

Európske strategické fórum pre výskumnú infraštruktúru (European Strategy Forum for Research Infrastructure – ESFRI) ako poradný orgán Európskej komisie vypracovalo strategický materiál na báze európskych infraštruktúrnych projektov „ESFRI Roadmap“, prostredníctvom ktorých by sa Európa mala stať konkurencieschopnou vo svetovom výskumnom priestore. Pre obdobie do roku 2009 bolo do ESFRI Roadmap zaradených 35 projektov.

Európsky podrobný plán (roadmap) pre infraštruktúry v oblasti výskumu a vývoja – Roadmap 2010

European RoadMap 2008

Veda v SR