Strategické dokumenty

eurolex

Portál EUR-Lex poskytuje  bezplatný prístup k právu Európskej únie. K dispozícii je Úradný vestník Európskej únie, zmluvy, právne predpisy, precedenčné právo a návrhy legislatívy.