SÚJV Dubna

Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV)

Logo Spojeného ústavu jadrových výskumov

Medzinárodná medzivládna organizácia Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne bola založená 26. marca 1956, podpísaním dohody 11-ich členských štátov v Moskve, vrátane bývalého Československa.
Slovenská republika je riadnym členom SÚJV od 1. januára 1993.

V súčasnej dobe má SÚJV cca 3 500 zamestnancov a skladá sa zo siedmich laboratórií:

  • Veksler-Baldinovo Laboratórium fyziky vysokých energií (VBLFVE)
  • Bogoliubovo Laboratórium teoretrickej fyziky (BLTF)
  • Dželepovo Laboratórium jadrových problémov (DLJP)
  • Flerovovo Laboratórium jadrových reakcií (FLJR)
  • Frankovo Laboratórium neutrónovej fyziky (FLNF)
  • Laboratórium informačných technológií (LIT)
  • Laboratórium radiačnej biológie (LRB)

V rámci SÚJV od roku 1993 existuje Univerzitné centrum (UC), poskytujúce vzdelávanie študentov z členských a asociovaných štátov SÚJV.

 

prof. Grigory Vladimirovich Trubnikov

Generálnym riaditeľom SÚJV v Dubne od januára 2021 je akademik RAV prof. Grigory Vladimirovich Trubnikov.

podpis založenia

Podpis dohody zakladajúcej Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne