Formuláre

Pre inštitúcie:

Žiadosť o zaradenie pracovnej pozície 

Formulár projektu 

Žiadosť o finančnú podporu inštitúcie (vyplniť a zaslať až po obsadení pozície expertom) 

Čestné vyhlásenie o splnení kritérií

 

Pre fyzické osoby:

Žiadosť o podporu – mladý odborník

Žiadosť o podporu – expert

Čestné vyhlásenie - mladý odborník

Čestné vyhlásenie - expert

Súhlas so spracovaním osobných údajov