COST

Logo COST

Program COST je nástroj pre európsku spoluprácu vo vede a technológiách umožňujúci koordináciu národne financovaného výskumu európskej úrovne. COST prispieva k redukcii fragmentácie investícií do európskeho výskumu a otvorenie Európskeho výskumného priestoru (ERA) do celosvetovej spolupráce.
http://www.cost.eu/ 

Čo treba pre prípravu návrhu novej COST akcie  

Predbežné oznámenie o otvorenej výzve pre podávanie návrhov nových COST akcií    

Informácie o možnosti  účasti v COST akciách (podávanie nových COST akcií a pripojenie sa k už schváleným COST akciám a pôsobení ako externý expert) je na:http://www.cost.eu/participate  

Postup ako sa pripojiť ku COST akcii

COST oblasti výskumu a riadenia COSTU  

Zastúpenie Slovenska v COST CSO, COST vedeckom výbore a COST národný koordinátor   

Proposal for joining the COST Action 

Nové COST akcie odsúhlasené v máji 2024

Informáčná brožúra k novým projektom 2024