Ocenenia pre portál CIP VVI

Logo Microsoft Industry Awards   Microsoft Industry Award´s 2010

Ceny sa každoročne udeľujú za riešenia a aplikácie vyvinuté na platforme spoločnosti Microsoft a zákaznícke riešenia, ktoré využívajú inovatívne technológie. Hlavným kritériom posudzovania je prínos riešenia pre zákazníka a hodnotí sa aj rozsah projektu, v ktorom sa využívajú inovatívne technológie spoločnosti Microsoft.
Popis prípadovej štúdie na sídle Microsoft.com

 

Logo Inforum 2010  Cena Infórum 2009 

Je udeľovaná na medzinárodnej konferencii Inforum najlepším českým a slovenským produktom a službám spojeným s elektronickými informačnými zdrojmi.