Úspešnosť domácich a zahraničných projektov k rozpisu dotácií na rok 2022

MŠVVaŠ SR spracovalo podklady o úspešnosti projektov za rok 2020 potrebné na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2022. 

Informácia k podkladom potrebných na prípravu rozpisu dotácií – metodický list
Sumarizácia projektov z podkladov VVŠ – verifikované údaje
Postup pri akceptovaní