Register verejných výskumných inštitúcií

V súlade s § 39 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Register verejných výskumných inštitúcií (Register VVI) verejným zoznamom, ktorý obsahuje údaje o verejných výskumných inštitúciách. Register VVI je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a je dostupný na http://regvvi.cvtisr.sk.

Registrácia verejnej výskumnej inštitúcie do Registra VVI podľa zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii.

Registračný formulár (Excel) na stiahnutie

Registračný formulár - vzor v pdf