Slovensko v kontexte európskej vedy

Výskumná stratégia EÚ – Boj s Alzheimerovou chorobou a ostatnými neurodegeneračnými ochoreniami v Európe  Ikonka new

Kľúčové údaje o vysokom školstve v Európe za rok 2007.  Správa zverejnená na portáli informačnej siete EÚ o vzdelávacích systémoch EURYDICE.

The Slovak Higher Education System and its Research Capacity. Sektorová správa o stave vysokého školstva v SR.


Výsledky členských krajín EÚ v oblasti inovácií za rok 2005 zverejnené  Európskou komisiou. Slovensku patrí 22. miesto.  Výsledky za rok 2006.

Pripravenosť krajín na informačnú spoločnosť. Rebríček krajín za rok 2006, vytvorený The Economist Intelligence Unit (analytické oddelenie ekonomického týždenníka The Economist) a Inštitútom IBM pre podnikanie

Aktivity Slovenska v oblasti výskumu, vývoja a inovácii na portáli CORDIS

Podpora vedy   a výskumu v krajinách EÚ a sveta za obdobie 2001-2004