Zobrazenie B časť 1 modul D

Licencie na úžitkové vzory, patenty a know-how v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte

Žiadateľ uvedie do tabuľky najviac päť najvýznamnejších licencií za posledných šesť, resp. 20 rokov svojej činnosti s uvedením základných údajov:
- Typ :
a) Licencia na úžitkový vzor v SR
b) Licencie na úžitkový vzor v zahraničí
c) Licencie na patenty v SR
d) Licencie na patenty v zahraničí
e) Licencie na know-how v SR
f) Licencie na know-how v zahraničí
- Vlastník:
- Číslo:
- Názov:
- Dátum:
- Špecifikácia:

Žiadateľ prikladá kópiu titulných strán relevantných dokumentov. (v elektronickej verzii skenované  a v tlačenej verzii).