Kontakt

Prevádzkou Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie je poverené:

Centrum vedecko-technických informácií SR 
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Lamačská cesta 8A
840 05 Bratislava

e-mail: ncpvat@cvtisr.sk

Logo Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

 

Kontakty:

Mgr. Andrea Putalová
riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Tel.: +421 2/69253 128
e-mail: andrea.putalova@cvtisr.sk

                               

Ing. Danica Zendulková
vedúca Odboru správy a prevádzky portálu výskumu a vývoja 
Tel.: +421 2/69253 133
e-mail: danica.zendulkova@cvtisr.sk

 

Ing. Marta Pavlíková, PhD.
vedúca Odboru propagácie vedy a techniky
Tel.: +421 2/69253 129
e-mail: marta.pavlikova@cvtisr.sk

 

Mgr. Dominika Petríková
vedúca Aurélia – Zážitkové centrum vedy
Tel.: +421 917 733 478
e-mail: dominika.petrikova@cvtisr.sk

 

Správca portálu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Tel.: +421 2/59374111        
Fax: +421 2/54773986
e-mail: info@minedu.sk