Informácie pre študentov

Medzinárodné aktivity v SÚJV Dubna

Každoročné aktivity určené študentom členských krajín SÚJV v Dubne sú organizované Univerzitným centrom.

Aktivity zahŕňajú študentské letné praxe a školy, návštevy jednotlivých pracovísk a laboratórií v SÚJV Dubna, účasť na prednáškach organizovaných UC.

 

Letné školy organizované v SR