Informácie o konferenciách

Medzinárodná konferencia Hadron Structure

V spolupráci s SÚJV v Dubne a Petrohradským inštitútom jadrovej fyziky v Gatchine (PNPI Gatchina) je každoročne organizovaná medzinárodná konferencia Hadron Structure. Konferencia sa koná každý párny rok v Gatchine a okolí, každý nepárny rok na Slovensku.

 

Uplynulé konferencie Hadron Structure