Štátne zdroje

Štátne zdroje zahŕňajú v sebe linky na jednotlivé ministerstvá a inštitúty, zamerané na problematiku tvorby projektov s dôrazom na zverejňovanie aktuálnych výziev.

Ministerstvá a im podliehajúce agentúry

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo financií

Ostatné zdroje