Ochranná známka a dizajn

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Ochranná známka a dizajn

UVP TECHNICOM v spolupráci s NPTT pripravuje prednášku na tému Ochranná známka a dizajn. Prednáša RNDr. Barbara Tóthová, PhD., odborná pracovníčka v oblasti komercializácie duševného vlastníctva z Centra VTI SR. 

Prednáška sa bude konať 1. decembra 2022 od 14.00 – 16.00 hod. 

Registrácia   

Zdroj:  UVP TECHNICOM