Zobrazenie B časť 3

Dátum: Vyplňte dátum odoslania žiadosti do databázy
Spracoval (meno, funkcia, tel., e-mail): Vyplňte informácie o osobe, ktorá vypĺňala žiadosť, aby sme Vás v prípade potreby mohli kontaktovať.