Komisia ESFRI

 

 

European XFEL Users´ Meeting 2022
Online podujatie 21. – 28. januára 2022
Pozvánka

Science@FELs 2020 konferencia 
Pripravovaná konferencia Science@FELs 2022 sa bude konať 19. – 23. septembra 2022 v Hamburgu.
Podrobnosti o programe budú k dispozícii na webových stránkach www.desy.de/scienceatfels2022 v nasledujúcich mesiacoch. Program bude zahŕňať plenárne zasadnutia, návody a plagátové zasadnutia a ponúkne živé prehliadky európskych X-FEL a FLASH.
Info

 

Výzva8th Call for Regular Proposals for User Experiments, call for Protein Crystal Screening Proposals and Expressions of Interest in Long-Term Proposals 
Uzávierka výzvy: 3. decembra 2021

 

Workshop na tému „Fluktuačný röntgenový rozptyl“ organizovaný európskym XFEL.
Workshop sa uskutoční 2. – 3. júna 2021 online prostredníctvom programu Zoom.
Registrácia workshopu je otvorená do 30. mája 2021. Po uplynutí stanoveného termínu dostanú všetci registrovaní účastníci e-mail s ďalšími informáciami a odkazom Zoom na workshop.
Stránka workshopu
Pozvánka 

 

Pozvánka na stretnutie používateľov XFEL, ktoré sa bude konať 25. – 29. januára 2021
Pozvánka
Program 

 

Ďalší ročník úspešnej Školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia SFEL2019
24. – 28. novembra 2019 v Liptovskom Jáne
Tlačová správa
Linky na premiéru filmov k 10 výročiu XFEL
https://www.youtube.com/watch?v=X9rzjVVz7m8&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=VzGy0cLzko8&feature=youtu.be

 

Výzva – používateľské experimenty, termín do 11.12.2019 

 

Komisia pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI orientovaných na materiály, fyzikálne vedy, s aplikačným potenciálom v biologických a medicínskych vedách, v chemických vedách a IT
 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) zriadil 1. októbra 2012 Komisiu pre koordináciu aktivít SR v projektoch ESFRI orientovaných na materiály, fyzikálne vedy, s aplikačným potenciálom v biologických a medicínskych vedách, v chemických vedách a IT (ďalej len „komisia“) a následne schválil jej štatút.

Komisia je odborný a poradný orgán ministra pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky vo vybraných európskych experimentálnych zariadeniach a medzinárodných vedeckých združeniach zaradených do prioritných projektov ESFRI Roadmap.

Komisia je koordinačným, iniciatívnym a poradným orgánom odborného gestora účasti SR v medzinárodných výskumných centrách realizujúcich výskum v oblasti materiálov a fyzikálnych vied s prierezovým vplyvom na ich využitie v biologických vedách, medicínskych vedách, chémii a IT pre projekty ESFRI Roadmap:

  • European XFEL (European X-Ray Free Electron Laser Facility GmbH) v Hamburgu,
  • DESY (Deutche Synchrotron Labour) v Hamburgu,
  • ESRF Upgrade (European Synchrotron Radiation Facility) v Grenobli prostredníctvom konzorcia CENTRALSYNC,
  • ILL 20/20 (Institut Max von Laue – Paul Langevin) v Grenobli  prostredníctvom konzorcia CENI,
  • FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research in European GmbH) v Darmstadte,

prípadne i ďalšie medzinárodné infraštruktúry na základe návrhu vedeckej komunity a po súhlase odborného gestora.

ŠTATÚT
štatút – príkaz 
štatút – príloha 

ZLOŽENIE KOMISIE

Komisia pre spoluprácu s XFEL  a ostatnými centrami v oblasti materiálov a analytických zariadení (od októbra 2006 do októbra 2012)