EUREKA

Logo EUREKAMedzinárodná iniciatíva, ktorá sa zameriava na koordináciu a podporu celoeurópskej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a vývoja s cieľom zvýšiť konkurenčnú schopnosť európskeho priemyslu vo svetovom meradle. Je to otvorená iniciatíva založená v roku 1985 pôsobiaca na princípe „zdola nahor“, čo znamená, že jej účastníci nesú plnú zodpovednosť za prípravu, financovanie a realizáciu projektov.

Dokumenty

Zámer na realizáciu EUREKA SK 2016 – 2020
Tabuľka pre EUREKA – intenzita pomoci
Zoznam doteraz podporených projektov 

Zámer na realizáciu EUREKA 2012 – 2013
EUREKA SK (Membership statement)
EUREKA SK (Hannover Declaration)

Participate to the EUREKA Network Call for Projects  in the Danube Region 2015 

Magazín EUREKA – január 2017