Zastúpenie SR v riadiacich orgánoch SÚJV v Dubne

Od 1. júla 2021 je splnomocnencom vlády Slovenskej republiky (SR) v Spojenom ústave jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne prof. RNDr. Fedor ŠIMKOVIC, CSc.

prof. RNDr. Ferdor Šimkovic, CSc.

 

  • SR vo Výbore vládnych splnomocnencov 18-ich členských krajín SÚJV zastupuje od júla 2021 prof. RNDr. Fedor ŠIMKOVIC, CSc.
  • SR vo Finančnom výbore SÚJV zastupuje od júla 2021 Ing. Štefan Molokáč, CSc.
  • Zo SR členom Vedeckej rady SÚJV od marca 2013 (menovaný vládnym splnomocnencom SR) je prof. Dr. Boris Tomášik
  • Zo SR členom Vedeckej rady SÚJV od marca 2013 (zvolená Výborom vládnych splnomocnencov na návrh Bieloruska) je prof. RNDr. Anna DUBNIČKOVÁ, DrSc.
  • Funkciu zástupcu riaditeľa Laboratória teoretickej fyziky od novembra 2012 zastáva prof. RNDr. Michal HNATIČ, DrSc.
  • Funkciu zástupcu riaditeľa Laboratória neutrónovej fyziky od apríl 2014 zastáva Mgr. Norbert KUČERKA, DrSc. 
  • Funkciu zástupcu riaditeľa Laboratória informačných technológií od februára 2019 zastáva doc. RNDr. Ján BUŠA, CSc.
  • Členom Programovo-konzultatívneho výboru pre fyziku častíc je RNDr. Stanislav DUBNIČKA, DrSc.
  • Členom Programovo-konzultatívneho výboru pre fyziku kondenzovaných prostredí je od roka 2015 doc. Mgr. Martina HRČKA DUBNIČKOVÁ, PhD.
  • Slovensko nemá zastúpenie v Programovo-konzultatívnom výbore pre jadrovú fyziku.