Archív 2011 – 2013

Konferencie a semináre

Na tejto stránke Vám prinášame informácie o podujatiach v Slovenskej republike, ktoré sa konajú pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a ktoré sa týkajú spolupráce SR s ESA. 

 

 Využívanie satelitných služieb pre rast malých a stredných podnikov
 23. 05. 2013 o 9:00
 Kongresová sála Centra vedecko-technických informácii SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

 Program podujatia:
 

 1. OTVORENIE
 
Uvítanie účastníkov a úvodné prezentácie

 2. AKO ZLEPŠIŤ BIZNIS PROCESY?
 
Príklady z praxe: predstavitelia MSP, ktorí používajú satelitné aplikácie pre riadenie operácií predstavia svoje skúsenosti a pridanú hodnotu za používanie aplikácií

3. AKO STIMULOVAŤ INOVÁCIE A TVORBU OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ?
Príklady z praxe: predstavitelia MSP, ktorí vytvorili nový produkt alebo službu s využitím satelitných aplikácií predstavia svoje skúsenosti a výsledky

4. EURÓPSKE A NÁRODNÉ NÁSTROJE A PROGRAMY PRE PODPORU MSP
Zástupcovia verejných inštitúcií predstavia národné a európske schémy finančnej a organizačnej podpory pre MSP

5. ZÁVER
Závery a odporúčania 

 Článok a fotogaléria z podujatia

 

 Spoluorganizátor  Prednášky z konferencie

 

 Informačný deň ESA
 01. 06. 2012 od 9:00
 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
 Program podujatia:

 

 Alexander Kutka, MŠVVaŠ SR: Slovakia and space activities

 Frederic Nordlund, ESA: ESA short introduction

 Anabelle Fonseca, ESA: European Cooperating State Agreement

 Bernard Zufferey, ESA: Plan for European Cooperating States

 Lars Wedin, ESA: Principles of ESA Industrial policy, practices, procurement rules and procedures

 Roger Jegou, ESA: ESA standards 

 Podrobný program

 

 Aerospace & ITS Cooperation Platform
 17. 05. 2011
 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

 Program podujatia:
 

 F. Jansen, DLR: German – Slovakian Fruitful Cooperation in the Area of Space 
 Weather 

 K. Kudela, UEF SAV: Expected gains from Slovakia's ESA membership in the view of
 Slovak Academy of Sciences 

 G. Lieth, DLR: The national space program of Germany and its links to ESA and EU
 activities 

 K. Ludwig, EADS:  Converting Science into business opportunities for Industry

 M. Šimčák, CSA: Space from a small nation’s perspective

 N. Thalhofer, BDLI: German aerospace industry  

 A. Kutka, SOSA: Benefits of cooperation between Slovakia and ESA

 G. Broecker, EADS: Starting collaboration with ASTRIUM Space Transportation in ESA
 Frames

 Prednášky na stiahnutie

 

 Slovensko na ceste do ESA
 06. 04. 2011, 10:00
 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

 Program podujatia:
 

 9:30    Registrácia

 10:00  M. Cimbáková, MŠVVaŠ SR: Privítanie účastníkov

 10:15  J. Kolář, CSc., Česká kozmická kancelária: Spolupráca Českej republiky s ESA a
 jej prínosy

 11:45 Prestávka

 12:00 A. Kutka, SOSA: Predstavenie Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity SOSA

 12:05 M. Kocka, SOSA: Slovenský kozmický výskum, možnosti spolupráce s ESA

 12:30 B. Chrenko, SOSA: Slovenské podniky a vesmírne technológie

 13:00 Diskusia

 13:30 Občerstvenie, neformálna diskusia 

 Prednášky na stiahnutie