Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Využívanie satelitných služieb pre rast malých a stredných podnikov 

 
MSP konferencia - plagát 

Dňa 23. mája 2013 sa konala v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR konferencia s názvom Využívanie satelitných služieb pre rast malých a stredných podnikov, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s organizáciou EURISY.

Zámerom konferencie bolo informovať malých a stredných podnikateľov (MSP) z rôznych sektorov – napr. doprava, retail, stavebníctvo, poľnohospodárstvo alebo turizmus – o možnosti použitia satelitných služieb a o ekonomických príležitostiach, ktoré poskytujú.

Medzi konkrétne ciele konferencie patrilo:

-
informovať MSP o tom, ako môžu satelitné aplikácie pomôcť ich obchodným potrebám,
-
prostredníctvom tzv. „sucess stories“ prezentovať konkrétne príklady ako boli satelitné aplikácie použité v rôznych sektoroch,
- poskytnúť informácie o možnostiach financovania pre MSP,
- informovať o spôsobe prekonávania prekážok pri prechode na inovatívne riešenia,
- poskytnúť spätnú väzbu pre decíznu sféru o potrebách malých a stredných podnikov pri využívaní satelitných aplikácií.

Cieľová skupina:
 - MSP všetkých sektorov, konzultačné spoločnosti a podnikateľské zväzy,
 - zástupcovia decíznej sféry a tvorcovia politík na regionálnej, národnej a európskej úrovni.

Uvítacie príhovory predniesli: Colin Hicks, prezident Eurisy, ďalej Alexander Kutka za štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu, a Ľubica Jean‐Jean, hlavné mesto SR Bratislava.

 Colin Hicks  MSP konferencia

 MSP konferencia  Ľubica Jean-Jean

Hlavné prezentácie:

 MSP konferencia
Zľava: Alan Cooper, Dieter Grohmann, Daniel Pitoňák, Reihnard Blasi

  • Vesmír v službách spoločnosti, konkurencieschopnosti a ekonomickému rastu - Alan Cooper, vedúci kancelárie ESA v Bruseli, Európska vesmírna agentúra
  • Myslime najprv v malom. Dôležitosť malých a stredných podnikov (MSP) pre úspech Európy 2020 - Dieter Grohmann, Riaditeľ komunikácií a médií, Európska asociácia MSP (UEAPME)
  • MSP podporujúce ekonomický rast a konkurencieschopnosť v spoločnom trhu EÚ: Slovenská perspektíva - Daniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz podnikateľského prostredia a rizikového kapitálu, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME)

 Alexander Kutka
Podujatie moderoval Alexander Kutka

Po hlavných prezentáciách nasledovala sekcia Panoráma satelitných aplikácií pre každodenné použitie, v ktorej vystúpil Reihnard Blasi, Market Development Officer, GSA. Hovoril o netechnickom úvode do operačných aplikácií a služieb pre MSP.

Ďalšie sekcie programu sa týkali hlavne príkladov z praxe:

  • použitie satelitných aplikácií pre zlepšenie biznis procesov
  • tvorba nových obchodných príležitostí a služieb

K jednotlivým sekciám prebiehala diskusia, ktorá bola zameraná hlavne na prenositeľnosť dobrých praktík a prekážky a príležitosti pre MSP.

Záver konferencie patril bloku prednášok na tému: Európske a národné nástroje a programy pre podporu MSP.

Počas konferencie bol poskytnutý i priestor na prezentáciu exhibičných stánkov. Verejné organizácie podporujúce MSP a podniky, ktoré ponúkajú inovatívne satelitné služby predstavili v 3 minútových prezentáciách svoju činnosť.

Účastníci konferencie mali príležitosť navštíviť prezentačné stánky:

  • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
  • Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA), Jakub Kapuš
  • Dispečer, Alexandra Ritterová a Martin Dobias
  • Eurosense Slovakia

 prezentačné stánky  rozhovory

 rozhovory  prezentačné stánky

rozhovory   prezentačné stánky

 prezentačné stánky  rozhovory
 

Deň pred konferenciou dňa 22. mája 2013 sa konalo privítacie pohostenie na výstave European Space Expo.

Výstava ukázala, aké benefity majú európski občania z množstva vesmírnych služieb a aplikácií, a zdôraznila dôležitosť úlohy, ktorú zohrávajú satelitné služby pri vytváraní pracovných miest a ekonomického rastu. Táto významná exhibícia prebiehala v Bratislave od 18. do 23. mája.

 European Space Expo - plagat

 Program konferencie

Spracovala a foto: Ing. Alena Oravcová
Po kliknutí na fotografie získate ich plnú veľkosť

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR