Informačné systémy v EÚ

Logo Odkaz Krajina
eurocris Európska asociácia EuroCRIS , zameraná na problematiku informačných systémov o vede a výskume EuroCRIS Európska únia
istworld Portál IST World, Specific Support Action (SSA) projekt, zameraný na evidenciu európskych vedecko-výskumných organizácií, projektov a expertov z oblasti technológií informačnej spoločnosti. IST WORLD Európska únia
fris Flámsky informačný systém. Projekty, organizácie, personálna databáza FRIS Belgicko
ncid Portál a informačný systém o vede spravovaný organizáciou NACID (National Center for Information and Documentation). Publikácie, abstrakty, experti. Veda v Bulharsku Bulharsko
bulcris Ústredný informačný systém o vede. Organizácie, projekty, experti, výsledky výskumu. BulCRIS Bulharsko
isvv Informačný systém o vede a výskume (ISVaV) v Českej republike: Organizácie, projekty, výsledky výskumu a iné zdroje ISVaV ČR Česká republika
deff Denmark's Electronic Research Library. Projekty, knižničný katalóg, časopisy, eprinty. DEFF Dánsko
etis Ústredný portál a informačný systém Estónsko. Inštitúcie, projekty, experti, výskumné aktivity.
 
ETIS Estónsko
nwo NWO - informačný systém o projektoch Netherlands Organisation for Scientific research Holandsko
nod Národný informačný systém o vede. Inštitúcie, experti, aktivity. Integrovaný do systému NARCIS NOD Holandsko
narcis Vedecký portál a informačný systém. Organizácie, experti, výsledky výskumu. NARCIS Holandsko
crosbi Bibliografia, projekty, vedecko-výskumné organizácie, personálna databáza, štatistiky CROSBI Chorvátsko
hr science Oficiálny  vedecký portál garantovaný Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Portál o vede Chorvátsko
who is who Portál Kto je kto v chorvátskej vede obsahuje viac ako 5000 personálnych hesiel Vedeckí pracovníci Chorvátska Chorvátsko
huncris Národný register výskumných a vývojových projektov HunCRIS v Maďarsku. Organizácie, projekty, experti. HunCRIS Maďarsko
frida Národný informačný systém o vede. Projekty, experti, organizácie FRIDA Nórsko
naukapolska Ústredný informačný systém. Inštitúcie, projekty, experti, vedecké práce, konferencie. Nauka Polska Poľsko
ists Portál a informačný systém obsahujúci informácie o vedeckých aktivitách  Ruska a krajín bývalého ZSSR. Projekty ISTC Rusko
sicris Ústredný informačný systém Slovinsko. Organizácie, projekty, programy, experti, výskumné tímy, publikačná činnosť. SICRIS Slovinsko
suisse Ústredný švajčiarsky vzdelávací a výskumný portál. Organizácie, projekty. State Secretariat for Education and Research Švajčiarsko
ricercaitaliana Ústredný portál a informačný systém o vede výlučne v taliančine Ricerca italiana Taliansko