V4 tréning pre projektových manažérov v oblasti výskumu

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR V4 tréning pre projektových manažérov v oblasti výskumu

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v spolupráci s partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky organizuje dvakrát ročne tréning pre projektových manažérov v oblasti výskumu – V4 Training for Research Project Managers.

Trinásty tréning sa bude konať 29. – 31. marca 2023 fyzicky v Bruseli.

Tréning je určený pre širokú komunitu zamestnancov podpory výskumu a inovácií vo verejných ako aj v súkromných výskumných inštitúciách – projektových manažérov, koordinátorov a asistentov projektov, referentov projektových oddelení a pod. Tréning nie je určený pre individuálnych výskumníkov.

Cieľom je zvýšiť odborné kapacity účastníkov poskytnutím cielených informácií s pridanou hodnotou z Bruselu. Predovšetkým:

  • rozšíriť ich povedomie o politickom kontexte európskeho výskumu a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizont Európa,
  • umožniť im nadviazať nové užitočné kontakty.

Účastníci získajú cielené informácie o politikách a iniciatívach s dopadom na ich prácu. Stretnú sa so zástupcami Európskej komisie, projektovými manažérmi z regiónu V4 i ďalších krajín EÚ a tiež predstaviteľmi iných organizácií pôsobiacich v Bruseli. Tréning tiež poskytne priestor na rozvoj networkingových zručností a výmenu osvedčených postupov medzi organizáciami.

Školenia sa bude môcť zúčastniť celkovo 35 zamestnancov podpory výskumu a inovácií pôsobiacich nielen v krajinách V4, ale v rámci celej Európy, pre slovenských účastníkov je vyhradených 7 voľných miest.

Registrácia do 29. januára 2023, 17.00 hod.

Vybraní účastníci budú kontaktovaní e-mailom. Organizátori si vyhradzujú právo výberu uchádzačov na základe informácií uvedených v prihlasovacom formulári. V prípade viacerých záujemcov z jednej organizácie bude vybraný iba jeden. 

Tréning bude rozdelený do troch častí, komunikovať sa bude v anglickom jazyku:

  • Deň 1 – Predstavenie európskeho výskumno-inovačného ekosystému.
  • Deň 2 – Projektový manažment: prepájanie politík s implementáciou.
  • Deň 3 – Budovanie kapacít organizácií.

Kompletný program predošlej edície  

Tréning je poskytovaný bezplatne a je určený len pre tých uchádzačov, ktorí sa plánujú aktívne zúčastniť všetkých troch dní tréningu. Cestovné náklady hradí vysielajúca inštitúcia.

Kontaktná osoba pre slovenských účastníkov: Zuzana Černáková (zuzana.cernakova@cvtisr.sk).

Zdroj: SLORD