Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Microsoft Industry Awards pre CIP VVI 

 
Logo Microsoft Industry Awards 2010 

Logo Microsoft Industry Awards 2010 

Dňa 10. marca 2010 sa v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave uskutočnil tretí ročník konferencie Microsoft Innovations Forum 2010. V rámci konferencie boli odovzdané ceny Microsoft Industry Awards. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje najlepším partnerom spoločnosti Microsoft, ktorí vyvíjajú riešenia a aplikácie na platforme Microsoft a využívajú nové technológie v riešeniach pre zákazníkov. Ceny sa udeľujú v týchto kategóriách: 

 1. Najlepšie riešenie na platformách WPF: WPF/Silverlight/Surface.
 2. Najinovatívnejšie nasadenie serverovej virtualizácie na Microsoft Hyper-V.
 3. Najefektívnejšie využitie kombinácie Windows 7 + Windows Server 2008 R2.
 4. Najefektívnejšie zákaznícke riešenie s využitím možnosti MDOP.
 5. Najinovatívnejší prístup k nasadeniu Windows 7 v praxi.
 6. Najlepšie riešenie pre telekomunikačný sektor, poskytovanie sofvtéru ako služby a riešenie na platforme Windows Mobile.
 7. Najlepšie riešenie pre bankovníctvo, poisťovníctvo, správu financií a utility.
 8. IT riešenie, ktoré najviac pomáha zvýšiť celkovú produktivitu zákazníka.
 9. Najlepšie riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru.
 10. Najefektívnejšie riešenie podnikového informačného systému na platforme Microsoft Dynamics ERP.
 11. Najlepšie riešenie v oblasti riadenia vzťahov firmy s internými alebo externými zákazníkmi s využitím Microsoft Dynamics CRM.

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie bol ocenený v kategórii Najlepšie riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru.

Zdroj: Stránka konferencie  http://www.microsoft.com/slovakia/events/vipevents/mif2010/default.mspx

 

 Microsoft Industry Awards

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR