9. rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 9. rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

P O Z V Á N K A 

V mene predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie

Ing. Petra Pellegriniho

si Vás dovoľujeme pozvať na rokovanie 

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE

dňa 15. decembra 2016 o 10:00 hod.

v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

Program rokovania:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Návrh programu 9. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
  3. Strategický dokument pre splnenie ex ante kondicionality 1.1 (MŠVVŠ SR)
  4. Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry – SK Roadmap (MŠVVŠ SR)
  5. Informácia o stave materiálov:

         – Správa o stave výskumu a vývoja v SR a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2015 (MŠVVŠ SR)

         – Informácia o stave medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MŠVVŠ SR)

     6. Rôzne

     7. Záver

 

Peter Pellegrini

v. r.