Strategický dokument pre splnenie EAK

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Strategický dokument pre splnenie EAK

01 obal Rady vlády VTI SD

02 predkladacia správa Rady VTI

03 Strategický dokument pre splnenie EAK vlastný materiál bez SZ

04 uznesenie Rady VTI SD

Príloha č. 1 Finančný rámec RIS3 bez SZ

Príloha č. 2 Systém monitorovania bez SZ

Príloha č. 3 Plan hodnotení RIS3 bez SZ

Príloha č. 4 Dlhodobé strategické programy VaV bez SZ

RVVTI úvodné slovo Strategický dokument