Informácia o stave medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Informácia o stave medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce

Informácia o MTVS 2015 Vlastný materiál

Informácia o MVTS 2015 Predkladacia správa

Informácia o MVTS 2015 Príloha1

Informácia o MVTS 2015 Príloha2

Obal na rokovanie Rady vlády SR pre VTI

Uznesenie Rady vlády  VTI