Návrh Uznesenie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Návrh Uznesenie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Návrh Uznesenie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Obal Správa o stave VaV za rok 2015

Predkladacia-správa RV_Sprava o stave VaV za rok 2015

Vlastny material_Sprava o stave VaV za rok 2015