Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry – SK Roadmap

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry – SK Roadmap

01 Obal Rady vlády VTI Roadmap SK

02 Predkladacia správa Rady VTI Roadmap SK

03 Národný plán rozvoja infraštruktúry vlastný materiál

04 Uznesenie Rady VTI

RVVTI úvodné slovo roadmap