9. rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 9. rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

P O Z V Á N K A

V mene predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie

Ing. Petra Pellegriniho

si Vás dovoľujeme pozvať na rokovanie

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE

dňa 16. marca 2017 o 10:00 hod.

v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Návrh programu 9.rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
  3. Informácia o vymenovaní nových členov Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (uznesenie vlády SR č.88/2017)
  4. Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii  (predkladá: MŠVVŠ SR)
  5. Zvýšenie podpory súťažného financovania v systéme výskumu a inovácií  (predkladá: splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie)
  6. Audit systému výskumu a inovácií v SR prostredníctvom medzinárodnej inštitúcie (predkladá: splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie)
  7. Návrh na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií v Slovenskej republike (predkladá: predseda rady)
  8. Rôzne
  9. Záver