Audit systému výskumu a inovácií v SR

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Audit systému výskumu a inovácií v SR

1. Materiál na rokovanie
2. Predkladacia správa
3. Uznesenie Rady k materiálu Audit systému výskumu a inovácií v SR prostredníctvom medzinárodnej inštitúcie