Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii

1. Obal
2. Vlastný materiál
3. Návrh uznesenia vlády SR
4. Predkladacia správa
5. Dôvodová správa - všeobecná časť
6. Dôvodová správa - osobitná časť
7a. Doložka vplyvov
7b. Doložka vplyvov na podnikateľské prostredie
7c. Doložka vybraných vplyvov
8. Doložka zlučiteľnosti
9. Vyhodnotenie MPK
10. Návrh komuniké