Návrh na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Návrh na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií

1. Obal
2. Materiál na rokovanie – pôvodný
3. Predkladacia správa
4. Uznesenie – pôvodné 
5. Vlastný materiál – so zapracovanými pripomienkami 
6. Uznesenie – so zapracovanými pripomienkami