Zvýšenie podpory súťažného financovania v systéme výskumu a inovácií

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Zvýšenie podpory súťažného financovania v systéme výskumu a inovácií

1. Obal
2. Materiál na rokovanie
3. Predkladacia správa
4. Uznesenie