Veľká medaila sv. Gorazda

Názov ocenenia Veľká medaila sv. Gorazda 
Informácie o cene Veľkú medailu sv. Gorazda udeľuje minister školstva 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, iným osobám, občanom Slovenskej republiky, ako aj občanom iných štátnych príslušností, najmä zahraničným Slovákom, za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládež a šport a za prácu a výsledky celoštátneho i medzinárodného významu, ktoré robia dobré meno školstvu Slovenskej republiky.

Info
Udeľovateľ ceny Minister školstva Slovenskej republiky
Odbory vedy a techniky spoločenské vedy
Vytvoril o 13. 7. 2009 14:27  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 14. 7. 2009 8:40  používateľ Ľubica Fordinálová