Vedec roka

Názov ocenenia Vedec roka 
Informácie o cene Ide o pravidelné ročné oceňovanie popredných slovenských vedcov a technológov zo všetkých oblastí vedy a výskumu (ocenenie sa udeľuje víťazom súťaže Vedec roka v 5 kategóriách a navyše sa udeľujú za hodnotné výsledky Čestné uznania) spojené s celoročne prebiehajúcimi viacerými akciami popularizácie vedy a techniky v SR. Návrhy na ocenenie predkladajú organizátorom inštitúcie vedy a výskumu podľa pravidiel uvedených v štatúte.
Súťaž je otvorená pre všetky vedné a technické odvetvia. Jej cieľom je popularizovať (zbližovať vedu s verejnosťou a verejnosť s vedou) prínosy vedeckého bádania, úspešné výskumné práce, zavádzanie nových technológií a informovať verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja v plnej šírke
V rámci akcie Vedec roka SR sa udeľujú nasledujúce ocenenia: Vedec roka SR:
Technológ roka SR
Mladý výskumník roka SR
Uznanie za celoživotné dielo v SR
Za výsledky v programoch EÚ  

Štatút súťaže 2008
Udeľovateľ ceny Journaliste-Studio v spolupráci
s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; pôdohospodárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy
Vytvoril o 3. 2. 2009 15:51  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 3. 2. 2009 15:51  používateľ Ľubica Fordinálová