Vedec roka STU

Názov ocenenia Vedec roka STU 
Informácie o cene Ocenenie Vedec roka STU sa udeľuje víťazom súťaže, ktorá sa vyhlasuje v kategóriách:
a/ mladý vedecký pracovník (postdoktorand do 35 rokov, ktorý ukončil doktorandské štúdium minimálne v kalendárnom roku pred vyhlásením súťaže) a
b/ významný vedecký prínos (vedec roka alebo pracovný kolektív roka).
Do súťaže sa môže prihlásiť každý vedecký pracovník, učiteľ alebo kolektív pracovníkov STU, ktorý preukázateľne vykonáva aktuálnu vedeckú činnosť, ktorá nebola za posledné roky (spravidla 5 rokov) ocenená touto cenou.

• Info
Udeľovateľ ceny rektor Slovenskej technickej univerzity
Odbory vedy a techniky technické vedy 
Vytvoril o 19. 2. 2009 14:09  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 19. 2. 2009 14:09  používateľ Ľubica Fordinálová