Titul "doctor honoris causa"

Názov ocenenia Titul "doctor honoris causa" 
Informácie o cene Vedecká rada UK udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul "doctor honoris causa". Kandidáta na udelenie titulu "doctor honoris causa" je oprávnený navrhnúť predseda VR UK a dekani fakúlt UK (pozri Smernica rektora 2/2004). Na udelenie titulu "doctor honoris causa" možno navrhnúť iba osobnosť, ktorá svojím celoživotným dielom podstatným spôsobom prispela k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky, pritom svojím významom prekročila hranice štátu, v ktorom pôsobí a zaslúžila sa aj o rozvoj vedy a vzdelania v Slovenskej republike alebo na Univerzite Komenského v Bratislave.
Udeľovateľ ceny Univerzita Komenského, Vedecká rada
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; lekárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy
Vytvoril o 1. 8. 2008 19:47  používateľ alika 
Naposledy upravil o 1. 8. 2008 19:47  používateľ alika