Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky

09vlastnymat-zapracovane-znenie

Smart Specialization Strategy for Slovak Republic