Rok 2010

pdf VŠ 2010

pdf Organizácie bez vysokých škôl 2010

pdf Organizácie 2010, ktoré nevykonávali VV činnosť

pdf Úvod VVP 2010

pdf Priloha1

pdf Priloha 2

pdf Súhrnná príloha k ČAST-i A