Medzinárodný vyšehradský fond (MVF)

Domov Financovanie Zahraničné zdroje Medzinárodný vyšehradský fond (MVF)

MVF je jedinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4. Hlavným poslaním a cieľom projektových aktivít MVF je podporovať vyšehradskú identitu, priateľstvo a úzku spoluprácu krajín a väzby medzi obyvateľmi regiónu. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie.

MVF spadá do pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

O financovanie môže požiadať ľubovoľná fyzická alebo právnická osoba vrátane osôb nepochádzajúcich z krajín V4. Uprednostňované sú však mimovládne a neziskové organizácie, mestá a obce, verejné školy a univerzity, výskumné organizácie. Projekty sa musia tematicky dotýkať krajín V4, krajín strednej Európy a ich obyvateľov.

Podrobné podmienky žiadania o financovanie z Vyšehradského fondu a všetky dôležité termíny 

Oficiálna stránka MVF

Informácie o MVF na stránke MZVaEZ SR